Welkom                      

Welkom op de website van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, kortweg het NOOM.                   
(Laatste update: 18 september 2017) 

Wie zijn wij

Visie van het NOOM

Deelnemende organisaties 

ANBI


18 september 2017
Koopkrachtverschillen senioren op lokaal niveau

Prinsjesdag is altijd een goed moment om te kijken naar de koopkrachtontwikkeling van ouderen. Maar door de decentralisaties geven de landelijke koopkrachtplaatjes steeds minder een exact beeld.
Seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG lieten het onderzoeken.

In dit onderzoek, uitgevoerd door Regioplan, is gekeken of het voor de koopkracht van ouderen met relatief hoge zorgkosten uitmaakt in welke gemeente zij wonen. Dit vanwege de verschillende bedragen die gemeenten vragen als eigen bijdrage Wmo, maar ook voor de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting.
Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op tot honderden euro’s per jaar. De seniorenorganisaties willen dat het nieuwe kabinet en gemeenten een bindend convenant afsluiten over lagere eigen betalingen. Ze roepen alle gemeenten op de lokale goede voorbeelden te volgen, zoals het helemaal afschaffen van eigen betalingen.

De lokale verschillen zijn speciaal voor de lagere inkomensgroepen (waartoe verreweg de meeste migrantenouderen behoren) heel groot, nl. tot wel 395 euro per jaar. Zelfs in een gemeente als Amsterdam die er veel aan doet om de mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen.

De maatregelen die door sommige gemeenten zijn genomen om de kostenstijgingen van de afgelopen jaren te compenseren, blijken verre van voldoende. Dit komt onder andere omdat gebruik van Wmo-voorzieningen gepaard gaat met andere zorggerelateerde kosten. Kosten die niet volledig worden vergoed door de ziektekostenverzekering (eigen risico en eigen bijdragen voor medicijnen bijvoorbeeld). De stijging van de zorgtoeslag is bedoeld om deze stijgende kosten op te vangen, maar het NOOM krijgt steeds meer signalen dat lang niet alle oudere migranten die in principe recht zouden hebben op zorgtoeslag deze toeslag ook aanvragen.

De resultaten van het onderzoek bevestigen de noodzaak om een maximum te stellen aan de totale zorgkosten van bijstandsgerechtigden en AOW-ers met een laag inkomen. De nieuwe kabinetsplannen beloven niet veel goeds in dit opzicht: opnieuw zullen de koopkrachtverschillen tussen deze groepen en degenen die betaalde arbeid verrichten, groter worden. Met andere woorden de koopkracht van de laagste inkomensgroepen stijgt voor het 9de jaar op rij niet of nauwelijks. Dit terwijl uit onderzoek van Ieder(in) blijkt dat de zorgkosten voor mensen die veel zorg nodig hebben tussen 2011 en 2016 verdubbeld zijn! Een alleenstaande met een netto-inkomen van 14 duizend per jaar zag zijn zorgkosten stijgen van 1.295 euro in 2011 naar 2.673 euro in 2016.

Het NOOM maakt zich ernstig zorgen over de koopkrachtontwikkeling bij grote delen van onze achterban. Natuurlijk gelden de in het onderzoek aangetoonde verschillen in lokale lasten voor iedereen, maar met name voor de mensen met een smalle beurs, waaronder vele migrantenouderen, zijn de voortdurende kostenstijgingen zeer ingrijpend.

Voor het persbericht, klik hier>>
Voor het volledige rapport van het onderzoek Van Almelo tot Zoetermeer: Verschillen in koopkracht van senioren op lokaal niveau, klik hier>>

 

Op zaterdag 23 september 2017 viert NOOM het tienjarig jubileum in de Jaarbeurs Utrecht.

In de ochtend is een programma voor genodigden waarin we samen ter4ugblikken, maar vooral vooruitkijken naar de toekomst.

In de middag zijn er tussen 13.30 en 15.30 uur culturele optredens op het MAX-podium op de 50PlusBeurs. Deze optredens worden verzorgd door onze lidorganisaties. Deze geven een kleurrijk beeld van onze diversiteit.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van NOOM: Lucía Lameiro García, E: lameiro@netwerknoom.nl.