OCaN

Het samenwerkingsverband Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) is een landelijke stichting die fungeert als de stem van de Caribische Nederlanders in Nederland in de richting van de rijksoverheid. Caribische Nederlanders zijn Arubanen, Bonairianen, Curaçaoënaars, Sabanen, Sint-Maartenaren en Statianen.
Het doel is de maatschappelijke, sociaaleconomische en rechtspositionele positie van Caribische Nederlanders te verbeteren. Dit doet OCaN door overleg met de overheid en relevante organisaties en door het onderhouden van contacten met en informeren van onze achterban, organisaties en instellingen.

OCaN besteedt aandacht aan de ouderen via haar seniorencommissie. Vanuit deze commissie is OCaN vertegenwoordigd in het NOOM.Thema's die spelen zijn remigratie en huisvestingsproblematiek op de eilanden, specifieke woonvoorzieningen in Nederland en sociale zekerheidsvoorzieningen in het licht van de nieuwe staatkundige verhoudingen.
In de OCaN seniorencommissie zitten vertegenwoordigers van onder meer de Caribisch-Nederlandse seniorengroepen Nos Koto (Nijmegen), Nos Aguamarino (Den Haag), Caribbean Lagoon (landelijk), Nos Bohio (Utrecht) en Caribische Senioren Tilburg (Tilburg).