ANBI

Het NOOM heeft een ANBI status.

Nadere informatie in dit verband staat hieronder bij elkaar.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
KvK Utrecht 30225596

Doelstelling van het NOOM (statuten):
Het NOOM stelt zich ten doel collectieve belangenbehartiging ten behoeve van alle oudere migranten in Nederland en voorts al hetgeen hiermee verband houdt in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

Voor de Jaarstukken 2017, klik hier>>
Een goedkeurende controleverklaring bij de jaarstukken is afgegeven.

Voor het Inhoudelijk jaarverslag 2016klik hier>> 

Voor het Inhoudelijk jaarverslag 2015: klik hier>>;

Voor het Inhoudelijk jaarverslag 2014: klik hier>>

Voor het beleidsplan van het NOOM, klik hier>>
Het beleidsplan voor de periode 2009-2012 is verlengd. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.