Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.


NOOM reactie rapport rekenkamer ondergebruik AIO
Ouderen die onder het bijstandsniveau uitkomen hebben vaak onvoldoende AOW-rechten opgebouwd (bijvoorbeeld door verblijf in buitenland) of moeten het als stel doen met één uitkering, omdat de jongere partner nog geen AOW krijgt. Zij kunnen een beroep doen op een aanvulling via de AIO regeling. Uit een op 13 november uitgebracht rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 48 tot 56 % van de rechthebbende huishoudens geen beroep doet op de aanvullende AIO-uitkering. In een reactie op dat rapport stelt NOOM dat het niet aanvragen van AIO een van de factoren is die bijdragen aan de armoede onder oudere migranten. In de reactie geeft NOOM enkele redenen voor het niet aanvragen van AIO door oudere migranten en doet het aanbevelingen voor verbetering.


Helemaal met je eens @cockvermolen ook wij van @NetwerkNOOM zijn van handen uit de mouwen steken en doen. Maar je hebt wel een faciliterende overheid nodig. Zeker als je tot de meest kwetsbare groepen behoort, zoals een groot deel van de #migrantenouderen. https://twitter.com/cockvermolen/status/1217903144920928256

@NetwerkNOOM was erbij 3 jaar geleden en nu ook weer, want waardig ouder worden is (nog steeds) niet voor alle ouderen in Nederland vanzelfsprekend, zeker niet voor #migrantenouderen die vaker in armoede, slechtere gezondheid, zonder passende zorg en eenzaamheid leven. https://twitter.com/gertjansegers/status/1217514333640499201

Zorgen voor thuiswonende ouderen | @SCPonderzoek bracht de trends rond het ouder worden in NL in kaart voor de Commissie Bos die vandaag met aanbevelingen voor de ouderenzorg kwam | http://scp.nl | https://bit.ly/2FTbOzw

Meer dan 400 mensen vandaag in de Ridderzaal. Met een nationale coalitie van ruim 100 organisaties én lokale coalities in 126 gemeenten is een enorme beweging in de strijd tegen eenzaamheid op gang gekomen. #eentegeneenzaamheid

4

Bij het debat over de steeds langere wachttijden voor verpleeghuiszorg opnieuw gewezen op de inmiddels bijna een miljard die zorgverzekeraars níet aan wijkverpleging hebben besteed. Dat geld moet niet op hun rekening worden bijgeschreven, maar aan zorg worden besteed. #PvdA #zorg

Load More...