Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Geld is het probleem niet? ⁦@ManonVanderkaa⁩ ⁦⁦@kbo_pcob⁩ in debat. Juist degenen die het meest kunnen profiteren van techniek kunnen het niet betalen. Je koopt pas iets waar je wat aan hebt! Techniek blijft anders in de doos zitten! #slimmerthuis

Slimme zorgtechnologie. Slimme vragen *geld is het probleem niet ? *vertrouwen in slimme technologie *wat kan technologie wel/niet betekenen voor eenzaamheid?⁦@NeelieKroesEU⁩ ⁦@GENERO_010⁩ ⁦@NESTOREcoach⁩ ⁦@AGE_PlatformEU⁩ ⁦@NetwerkNOOM⁩ ⁦⁦⁦

2

Opening of conference on smart health technology by ⁦@hugodejonge⁩ *smart homes *smart caregivers *smart elderly *smart thinkers *smart cities *smart solutions ⁦@NESTOREcoach⁩ ⁦@AGE_PlatformEU⁩ ⁦@NetwerkNOOM⁩ ⁦@GENERO_010⁩ ⁦@ZIF_Noord⁩ ⁦

En daarom vraagt @NetwerkNOOM aandacht én gericht beleid voor oudere migranten. Zij scoren t hoogst van alle groepen in Nederland als t gaat om de combinatie van slechte gezondheid, lage opleiding en laag inkomen. https://t.co/VrWCJBcNg0

Mooi gesprek over:
*collectieve woonvormen:verbetering van governance tav regelruimte en inspraak.
*samenwerking R’damse ziekenhuizen om eerder, sneller in ontregeling van kwetsbaarheid te interveniëren en ouderen langer gezond thuis te houden @NetwerkNOOM @BeterOud @GENERO_010

Load More...