Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.


Op 21 september werd de jaarlijkse NOOM dag georganiseerd. Met onder meer een inleiding door Marilyn Haimé over taken en activiteiten van de Raad van Ouderen en de presentatie van de projecten Sociaal Vitaal in Kleur en Kleurrijk SAMEN Zorgen, Leidraad voor Cultuurspecifieke Zorg.

Klik hier voor het verslag van de NOOM dag
Klik hier voor de inleiding van Marilyn Haimé


“Whatever will come in the future, don’t run – we say in Moluccan” – Ageing Equal https://ageing-equal.org/juan-genero/

Schaf #kostendelersnorm af! Om armoede en eenzaamheid in Nederland alsook krapte op woningmarkt tegen te gaan én mantelzorg stimuleren. Steeds meer organisaties riepen hiertoe op, o.a. @NetwerkNOOM
Oproep nu aan #D66congres @Vera_Bergkamp @RensRaemakers @RaquelGarciaHer @D66 https://twitter.com/LameiroGarcia/status/1193097424354631680

Ongeveer 14% van de ouderen vraagt geen huurtoeslag aan, terwijl zij daar wel recht op hebben. Percentage ligt veel hoger dan onder andere leeftijdsgroepen. #huurtoeslag @kbo_pcob https://www.cpb.nl/gebruik-en-niet-gebruik-van-toeslagen-in-nederland

Asscher in Moluks ouderenhuis https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/19132/asscher-in-moluks-ouderenhuis- #HartvanHolland

Motie PvdA @JohnKerstens CDA @EvertJanSlootwe en GL @CorinneEllemeet over wegnemen belemmeringen zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde is Aangenomen met Algemene Stemmen https://tinyurl.com/yx95sezb #begrotingVWS @PatientenNL @kbo_pcob

Load More...