Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om ouderen met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen, zodat een sterke (landelijke) belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.


Hoe verhelp je het ondergebruik van ouderdomsregelingen?
Lees hier wat het NOOM inbracht in het rondetafelgesprek
met de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


'Het traditionele beeld van een stille bibliotheek klopt niet meer. Veel mensen komen hier voor de ontmoeting.'

Ilona Hulshof sprak Shirley en Catelijne @Bibliotheek030 in #Overvecht en schreef dit artikel over de bibliotheek als startpunt van de wijk. https://www.echtovervecht.nl/nieuws/693-bibliotheek-overvecht-hier-is-altijd-wat-te-doen

Mooi interview met Menal Ahmad over PhD onderzoek en project 'Taking Care of Caregivers' van @UvH @MantelzorgNL @NetwerkNOOM en @PharosKennis https://www.human.nl/de-publieke-tribune/lees/interview-menal.html

🛑Door valrisico's te herkennen kan leed en verlies van kwaliteit van leven worden voorkomen. Hoe herken je valrisico' bij ouderen? Bekijk de 6 signalen!👇#ZorgvoorBeter #valrisico #ouderen
http://bit.ly/2LfYsQ5

@ErbijRotterdam vandaag is @NetwerkNOOM goed vertegenwoordigd bij #KomErbij2020.
Met meerdere sleutelfiguren en vrijwilligers die actief zijn om eenzaamheid van #migrantenouderen te verminderen én te voorkomen d.m.v. #sociaalvitaalinkleur.

Daarom roept @NetwerkNOOM met steun van @MinVWS gemeenten op om programma's als #sociaalvitaalinkleur te faciliteren, voor zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare #migrantenouderen
Zie https://netwerknoom.nl/sociaal-vitaal-in-kleur/ https://twitter.com/langerthuishuis/status/1230141276852510720

Load More...