Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om ouderen met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen, zodat een sterke (landelijke) belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.


KBO-PCOB & NOOM OUDEREN-INFOLIJN 030 – 3400 600

Ook migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met al hun vragen (over het coronavirus) en/of voor een luisterend oor.

Oudere migranten worden desgewenst te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse,
Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

Klik hier voor meer info.

OPROEP NOOM
aan mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren:

Voor migrantenouderen kunnen de onzekerheid en angst, die met de maatregelen omtrent het Coronavirus gepaard gaan, nog groter zijn dan bij andere bevolkingsgroepen. Voor hen is de berichtgeving in het Nederlands vaak moeilijk of helemaal niet te begrijpen.
Ons advies is om tot nader order alle ontmoetings-, voorlichtings-, beweeg- en religieuze activiteiten en bijeenkomsten voor oudere migranten op te schorten.
Tegelijkertijd roepen wij alle mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren op het contact met (migranten)ouderen via de telefoon, whatsapp, beeldbellen enz. de komende tijd juist te intensiveren.

Klik hier voor de beschrijving, tips/suggesties hoe een Belcirkel en/of Bezorgcirkel te starten.


Voorkom dat familie niet meer voor elkaar kan zorgen door korting op hun uitkering https://www.trouw.nl/ws-b5bd3092

Kwetsbare mensen die zelfstandig wonen én klein netwerk hebben mogen 2 vaste bezoekers ontvangen. @kbo_brabant⁩ ⁦@geriaters⁩ ⁦@alzheimernl⁩ NOV ⁦@NetwerkNOOM⁩ @kbo_pcob⁩ FASv blij met versoepeling, maar regie gemeente nodig. ⁦ https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/bezoek-kwetsbare-ouderen/

😀@NetwerkNOOM partner bij #SamenOuderWorden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling; het expliciet betrekken van migrantenorganisaties om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van ouderen rond zingeving en waardig ouder worden. @LameiroGarcia @VerenigingNOV

Load More...