Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

3 juni 2019 – Armoede oudere migranten

NOOM was één van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek ‘Arme ouderen’, op uitnodiging van de Tweede Kamer vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NOOM-coördinator Lucía Lameiro García lichtte de schrikbarende armoede onder migrantenouderen toe, hierbij gebruikmakend van cijfers van o.a. CBS en SCP, alsook van de signalen die door het NOOM de afgelopen jaren zijn opgehaald in de contacten met ruim 20.000 migrantenouderen in Nederland.

Klik  hier voor de factsheet ‘Armoede onder migranten-55-plussers’.

Klik  hier voor de uitgebreidere NOOM position paper rondetafelgesprek arme ouderen.

Klik  hier voor de presentatie ‘Migrantenouderen in cijfers’. 

 

31 mei 2019 – Presentatie leidraad cultuurspecifieke zorg

Het huidige aantal 55-plussers (325.000) met een migratieachtergrond zal de komende jaren toenemen tot een omvang van bijna één miljoen rond 2050. Chronische ziekten, een grotere kans op dementie (3 tot 4 keer groter dan bij ouderen van Nederlandse origine) en een slechte financiële positie, zijn enkele factoren die leiden tot armoede, eenzaamheid en een kortere levensduur. Het  NOOM maakt zich hier al jaren ernstig zorgen over. Daarom is het NOOM verheugd met de opdracht die het van het Ministerie van VWS heeft gekregen om een Leidraad Cultuurspecifieke Zorg te ontwikkelen. 

De startbijeenkomst van dit project vindt plaats op vrijdag 7 juni in woonzorgcentrum Lâle aan de Boschstraat 57 te Breda. In nauwe samenwerking met deze huizen voert NOOM de opdracht uit waar ook de Tweede Kamer zich in maart van dit jaar positief over heeft uitgesproken. Deze positieve reactie heeft ertoe geleid dat de leidraad opgenomen zal worden in het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg, Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie.

Klik hier voor meer info.

Nu is er ook in Amersfoort een dagbesteding voor ouderen met een migrantenachtergrond. Ik wens @GulDolap veel success!

Centrum voor oudere migranten in Nieuwland: ‘Mensen uit hun isolement halen’ https://t.co/GAKMgnOFqB

Dankzij @NetwerkNOOM vertegenwoordigers in (de werkgroepen van) Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) Jan Brinkers van @KBO-PCOB en @Edklute van @StgMiraMedia aandacht in @volkskrant voor (migranten)ouderen die niet digivaardig zijn:
https://t.co/QJT6NXyhMb

@NetwerkNOOM kijkt terug op vruchtbare besprekingen met @cdavandaag en @PvdA. Beiden gaan zich sterk maken voor #migrantenouderen. Met steun van @groenlinks @christenunie, @50pluspartij, @D66, @DenkNL en @SPnl lijkt tijd rijp voor beleid om grootste achterstanden weg te werken.

4

Mmv Raffy, Lale en NOOM; Van stamppot tot döner: bij deze verpleeghuizen voelen alle ouderen zich thuis

https://t.co/YhvLzvUGIR

Load More...