Actueel

Op deze pagina’s vindt u het laatste nieuws vanuit het NOOM. Ook ziet u hier de agenda, waarin de eigen activiteiten van het NOOM zijn opgenomen, samen met activiteiten waar NOOM-bestuurders, -medewerkers of bruggenbouwers bij betrokken zijn.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.


Speciale pagina Corona nieuws
De gevolgen van het uitbreken en de snelle verspreiding van het Coronavirus raken iedereen. Ouderen lijken echter in het bijzonder getroffen te worden. Migranten-ouderen zijn in een aantal opzichten extra kwetsbaar. Inmiddels zijn er diverse initiatieven en activiteiten gestart om hen te informeren en te ondersteunen, zowel door  het NOOM en haar partner KBO-PCOB als door andere organisaties en de rijksoverheid.  Op de themapagina Corona nieuws op deze website vindt u een uitgebreide beschrijving van deze activiteiten.

  • Informatieblad ‘start een bel-of bezorgcirkel’
  • Meertalige informatielijn
  • Oproep NOOM aan mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren
  • Meertalig informatiemateriaal Rijksoverheid
  • Meertalig informatiemateriaal stichting Pharos

Ga naar de pagina Corona nieuws>>