Agenda

23 juni : Webinar “Een gesprek over zinvol ouder worden”
Dinsdag 23 juni om 12.30 uur vond het webinar “Een gesprek over zinvol ouder worden” plaats, georganiseerd door ‘Samen Ouder Worden’, het samenwerkingsverband van 12 vrijwilligersorganisaties, waaronder het NOOM. Dit webinar is hier nog terug te zien.


Voormalig huisarts en grondlegger van het gedachtegoed van positieve gezondheid, Dr. Machteld Huber en Prof. Dr. Andries Baart, die zich intensief bezighoudt met de Presentie-filosofie, gingen tijdens het webinar met elkaar in gesprek over wat zinvol ouder worden in hun ogen betekent.
In het vervolg op dit inleidende gesprek bestond de mogelijkheid om in kleine groepen (van ca. 5/6 mensen) verder over dit ontwerp door te praten onder begeleiding van de programmamedewerkers van het programma Samen Ouder Worden.
Klik hier voor het webinar ‘Een gesprek over zinvol ouder worden’.


17 maart (Woerden) is tot nadere orde uitgesteld!
Inspiratie en terugkomdag Spreken over het levenseinde
Centraal op deze dag staat het delen van ervaringen van het begeleiden van een dialooggesprek en elkaar inspireren. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst in oktober 2019, zijn een aantal vrijwilligers bereid gevonden hun ervaring(en) te delen; waarbij de dialoog gekoppeld wordt aan een inhoudelijk thema. De Inspiratiedag staat onder leiding van Tilly de Kruyf en Wout Huizing (trainers van de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) en Els Hekstra (projectleider Coalitie Van Betekenis tot het Einde). Hülya Karahisarli, sleutelfiguur van het NOOM, verzorgt de workshop ‘Donorwet’.

21 maart 2020; Zwolle
15 april 2020; Rotterdam
18 april 2020; Eindhoven

Huiskamer dialoogbijeenkomsten laatste levensfase: in opdracht van het ministerie van VWS worden bijeenkomsten georganiseerd over de laatste levensfase, om de politiek input te geven voor politieke discussies over thema’s als euthanasie, voltooid leven en waardig ouder worden. De bijeenkomsten duren van 13.30 tot 16.15 uur)
Als NOOM vinden we het, gezien onze betrokkenheid de afgelopen jaren met de thema’s ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ en ‘Waardig Ouder Worden’ van belang dat ook de stem van migrantenouderen wordt gehoord. We roepen migranten(ouderen), – vrijwilligers en -sleutelfiguren op om zich aan te melden vóór een van deze bijeenkomsten.
Wilt u meepraten? U kunt zich hier aanmelden

23 januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst NOOM
Burgerzaal van het Stadhuis van Arnhem (Koningstraat 38).

Programma:

  • 15.00 ontvangst
  • 15.30 uur toespraak Burgemeester Ahmed Marcouch, gevolgd door Martien Louwers, wethouder ouderen-, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
  • 16.00 uur dhr. Bouchaib Saadane, voorzitter van NOOM, vertelt wat NOOM de afgelopen periode heeft bereikt en wat de uitdagingen zijn voor de komende tijd,
  • 16.15 uur De NOOM-coördinatoren Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Lucía Lameiro García lichten het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ toe om vervolgens met Tweede Kamerlid John Kerstens, wethouder Yasemin Çegerek uit Heerde en de aanwezigen in gesprek te gaan,
  • 17.00 uur:Chinees intermezzo,
  • Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur luiden we onder het genot van een hapje en een drankje samen het nieuwjaar in.

29 november 2019
NOOM neemt deel aan het Kennisatelier eenzaamheid bij migrantenouderen. Onderwerpen:  Wat weten we over de oorzaken van eenzaamheid bij migrantenouderen en vooral ook over de beschermende factoren? Welke noties over ouder worden en eenzaamheid hebben zij zelf? En wat werkt bij het ondersteunen van deze ouderen bij het vormgeven van een goede oude dag?

28 november 2019
Uitreiking van de CZ Zorgprijs; NOOM maakt deel uit van jury.

27 november 2019
NOOM neemt deel aan de Expertmeeting Cultuurspecifieke Zorg van KIS.

26 november 2019
NOOM neemt deel aan de  ontbijtsessie Geldzorgen & Eenzaamheid van de gemeente Utrecht.

20 november 2019
Discussie over hoe ook migrantenvrijwilligers betrokken kunnen worden in het programma Samen Ouder worden.

22 november 2019: training ‘Spreken over het levenseinde’
In het verleden hebben Pharos en NOOM de krachten gebundeld om migranten(ouderen) en hun naasten te stimuleren tijdig over leven en dood na te denken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Voor de komende periode trekken we graag weer samen op door middel van gespreks- en/of voorlichtingsbijeenkomsten nog meer migranten(ouderen) te kunnen bereiken. Op vrijdagmiddag 22 november (14.00 – 18.00 uur) organiseren we dan ook een gezamenlijke training voor onder meer voorlichters en dialoogbegeleiders. Meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden vindt u hier>>

20 november 2019
NOOM-leden doen mee aan bijeenkomst Zinvol ouder in het kader van Een tegen Eenzaamheid in het Rijksmuseum in Amsterdam. Besproken wordt hoe zingeving en betekenis eruit zien in een samenleving waarin we steeds ouder worden. Georganiseerd door het Ministerie van VWS.

18 november 2019
NOOM neemt deel aan de landelijke bijeenkomst Ouderenmishandeling van VWS/Movisie. Gesproken wordt onder meer over de signalen voor ouderenmishandeling en over hoe vrijwilligers die kunnen herkennen. Ook financieel misbruik als vorm van ouderenmishandeling komt terug op deze dag.

13 november tot 18 december 2019
vrijwilligers/sleutelfiguren van NOOM volgen de 6-daagse cursus Onafhankelijke ouderenadviseur die de KBO-PCOB Rotterdam organiseert.

12 november 2019
NOOM neemt deel aan de Lerende Praktijk Migranten en Eenzaamheid van Coalitie Erbij in Rotterdam.